Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Da Vinci / Samen op Aarde

 

De Regenboog ging schooljaar 2016-2017 van start met een nieuwe, eigentijdse methode voor wereldverkenning: Da Vinci / Samen op Aarde. Dit leerplan biedt onderwijs in thema’s aan waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel worden behandeld die vallen onder Oriëntatie op Jezelf en de wereld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, Wetenschap & Techniek, de 21th Century skills en de kerndoelen Godsdienstige en Levensbeschouwelijke vorming. Leerkrachten geven geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing meer, zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden deze als geheel aan met één centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal.  Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat. Ook maakt ieder kind per thema een persoonlijk themawerkstuk. Daarnaast hebben we vier schoolbrede thema’s die we gezamenlijk openen en afsluiten. Samen op Aarde neemt de christelijke bril als uitgangspunt om de wereld te bekijken. Daarbij is er veel aandacht en respect is voor andere culturen, filosofieën en overtuigingen.
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online