Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Directeur

De leiding van de school berust bij de directeur. Tot de taken van de directeur behoren: de algehele leiding over het schoolgebeuren, het contact onderhouden met het bestuur van de Stichting Codenz, de inspectie, de gemeente Zeewolde, de schoolbegeleidingsdiensten en de collega-scholen, het verzorgen van de in- en uitgaande post en het waken over de financiën van de school. Tevens geeft de directeur leiding aan het dagelijkse gebeuren op school, zit hij de teamvergaderingen voor, leidt hij nieuwe ouders rond, verzorgt hij de informatie naar de ouders via de tweewekelijks verschijnende nieuwsbrief en is hij tevens verantwoordelijk voor het al dan niet verlenen van verlof aan leerlingen en houdt hij tezamen met de administratieve medewerkster de leerlingenadministratie en de vervangingsregistratie van (zieke of anderszins afwezige) leerkrachten bij.

De directeur onderhoudt nauwe contacten met zijn collega’s van de andere scholen van de Stichting Codenz. Mannes Schoppink is sinds januari 2010 directeur van De Regenboog. Hij is bereikbaar via mannesschoppink@codenz.nl. Het algehele e-mailadres van De Regenboog is deregenboog@codenz.nl.
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online