Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Jeugdraad Zeewolde

Burgemeester Gerrit Jan Gorter installeerde donderdagmiddag 2 november de nieuwe jeugdraad van Zeewolde. Lucas Ruizendaal uit groep 8 zat er al een jaar in, naast hem gaat Jesse Fijan uit groep 7 De Regenboog vertegenwoordigen. In de openbare vergadering waren er presentaties van de jeugdbrandweer en de buursportcoach. Vorig jaar had de jeugdraad besloten dat de door de gemeente beschikbaar gestelde € 4.000,- voor het werk van de buurtsportcoach mocht worden be-stemd. In de vergadering van vorige week donderdag werd over de invulling gestemd: het geld mag worden besteed aan de disco die op 18 november en 23 december wordt gehouden en aan een sportinstuif in Het Baken. De jeugdraadsleden kre-gen verder de gelegenheid de bur-gemeester allerlei openhartige vra-gen te stellen. Ze weten nu alles van hem 

    • AgendaDeze maand

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online